Gram-ujemne

  • Leki przeciwbakteryjne cz. 1 (β-laktamow

    antybiotykoterapia, bakteria, beta-laktamowy, penicylina, beta-laktamaza, Gram-ujemne, Gram-dodatnie, benzylopenicylina, penicylina G, białko PBP, penicyliny naturalne, prokaina, benzylopenicylina be...

    Więcej >>

Narzędzia